Соціальний педагог школи І-ІІІ ступенів імені С.П. Корольова № 36 міста Києва Бологан Ірина Олександрівна.

Соціальний педагог – це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі умови для розвитку та становленню особистості школяра.


Чим займається у школі

-здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

 

бере участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;

 

бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;

 

допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;

 

 

– проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);

 

– є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

 

діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає              створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя.

Чим керується в роботі

           Соціальний педагог керується в роботі нормативно-правовою базою діяльності соціального педагога до якої входять: Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року, Декларація прав дитини від 20.11.1959 р., Конвенція про права дитини від 2.09.1990 р , Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. , Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. , Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1965643-05#Text).

          Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 р., Лист МОНУ від 15.08.2007 р. № 1/9-479 «Про внесення змін і доповнень до нормативної чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів», Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України», Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2007 р. № 1/9-488 «Про недопущення проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з «Положенням про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію», що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» та іншими.

 

Ким є для батьків

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередження впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

 

Ким є для учнів

Насамперед він виховує вміння не падати духом, навчає самостійно знаходити вихід зі складної ситуації, формує людину, особливо молодого віку, як особистість, здатну впоратися з психологічними та соціальними негараздами. Соціальний педагог є захисником та порадником, представником інтересів та посередником у спілкуванні з іншими.

У яких випадках треба звертатися до соціального педагога?

● якщо у твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;

 

● якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;

 

● якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;

 

  і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє…

 

Куди можна звертатися за допомогою